Pohjarakentaminen

Onnistuminen lähtee pohjatöiden huolellisesta toteuttamisesta

Louhintaa ja täyttämistä

Suomen vaihtelevat maanpinnan muodot korostavat pohjarakentamisen tärkeyttä, sillä syvyys kallioon voi vaihdella huomattavasti saman urakan sisällä. Pohjarakentaminen voi monien kohteiden kohdalla sisältää niin maan louhimista kuin täyttämistä. Yhteistyökumppaneiden avulla pystymme toimittamaan aina kohdekohtaisesti juuri sopivat materiaalit nopeasti ja joustavasti.
perustusten rakennus

Perustukset ja pohjatyöt

Maanrakennushankkeen onnistuminen alkaa pohjatöiden huolellisesta toteuttamisesta. Perustusten ja pohjatöiden huolellinen toteuttaminen on tärkeää, sillä rakennuksen tulee kestää perustustensa varassa koko elinkaarensa ajan. Pohjarakentamisessa tehdyt virheet ovat erittäin hankalia ja kalliita korjata ja pahimmissa tapauksissa jopa mahdottomia. Pohjarakentamiseen sisältyy esimerkiksi teiden ja tonttien rakentamisen yhteydessä tehtävät maanpinnan alapuoliset työt.

Tienrakennuksen teesit

Tienrakennus on tärkeä osa-alue, joka voi unohtua itsestään selvyyden vuoksi. Kunnollisen tien rakentaminen rakennushankkeeseen on tärkeä asia, jotta tontille päästään vaivattomasti normaalillakin autolla. Me Kuokkavieraalla toteutamme tien rakentamisen oli se sitten tontille johtava lyhyt tien pätkä tai isompi kokonaisuus. Turvallinen toteutus, laadukas lopputulos ja aikataulun pitävyys ovat meille ensiarvoisen tärkeitä asioita tien rakentamisessa.
tienrakentaminen kuokkavieras

Turvallinen toteutus

Tien rakentamisessa tienkäyttäjän turvallisuus on asia, josta ei voi joustaa. Tämän vuoksi kiinnitämme huomiota tien käyttötarkoitukseen ja sen valmistukseen valittavista materiaaleista. Riittävä kantavuus, kuopattomuus sekä tien vääristyneen kaltevuuden estäminen on meidän turvallisen toteutuksen itseisarvo.